Sala Omega

 

La Sala Omega és un espai creat per al dol de les famílies davant la mort d'un pacient hospitalitzat, d'acord amb la Llei 16/2018 de 28 de juny de Drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la vida.

Aquesta sala està disponible per a l'us al corredor B de la planta baixa.