Equip directiu del departament

Gerència

Direcció Mèdica

Direcció Econòmica

Direcciò d'Infermeria

Direcció d'Atenció Primària

Direcciò d'Infermeria d'Atenció Primària

Dª. Ana M. Gimeno Moro    

D. Salvador Domenech Montoliu

D. Jose Fernando Puig Castell

Dª. Pilar Arrufat Barrue

D. Jose Vicente Crespo Julve

Dª. Gema Ferrer Abad